Snelle navigatie: Home » Disclaimer

Disclaimer

U gaat akkoord met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer wanneer u de website van Stylelooks bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt.

Deze website en alle onderdelen op de website zijn in eigendom van Stylelooks. Ondanks de grote zorgvuldigheid die Stylelooks tracht te waarborgen, is de kans aanwezig dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Stylelooks staat nimmer in voor de juistheid, volledigheid en/of de actualiteit van prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen, video's en de overige inhoud van de website of het functioneren ervan. Derhalve zal Stylelooks niet aansprakelijk kunnen worden bevonden voor elke directe en indirecte schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan, door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen, video's en overige inhoud van de website(s) of haar functioneren. 

De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en producten op de website(s) liggen bij Stylelooks. Het is de bezoeker en/of gebruiker van deze website(s) niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stylelooks informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen, op welke wijze dan ook.

Stylelooks behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Het gebruik van alle informatie op de website is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker.